maandag, december 4, 2023

Wat doen wij

Infinity is een ouderinitiatief op Urk.

Ouders die hun verlangen naar een goede woonplek voor hun kinderen zelf hebben vormgegeven. Ze zijn gedreven aan de slag gegaan om dat te bewerkstelligen. 
Daarvoor hebben zij een stichting gevormd zodat zij een rechtspersoon vormen. De bewoners in dit initiatief hebben allemaal een verstandelijke beperking en/of ASS.

Wat is het doel van de stichting?

De stichting heeft ten doel het bevorderen van geïntegreerd wonen in de samenleving voor mensen met een verstandelijke beperking en/of ass met een christelijke identiteit.
Het bereiken van een optimaal leef- en woonmilieu d.m.v. rust, ruimte, regelmaat en veiligheid.
Deze kwetsbare doelgroep heeft permanente begeleiding (24/7) in een beschermde woonomgeving nodig.
Daarnaast streven de ouders ernaar dat alle bewoners hun eigen appartement bewonen en dat daardoor zelfstandigheid en zelfredzaamheid wordt vergroot en/of behouden.

Wat is ons uitgangspunt?

Ons uitgangspunt van wonen is: het realiseren van een levensloopbestendige woonvorm waarbij bewoners zo normaal en zelfstandig als mogelijk wonen, met ondersteuning waar nodig.