Over ons

Infinity is een ouderinitiatief op Urk. Ouders die hun verlangen naar een goede woonplek voor hun kinderen zelf vormgeven en gedreven aan de slag zijn om dat te bewerkstelligen.
Daarvoor hebben zij een stichting gevormd zodat zij een rechtspersoon vormen.

Deze jongeren hebben allemaal een licht tot matige verstandelijke beperking en ASS..

Doel van de stichting. De stichting heeft ten doel het bevorderen van geïntegreerd wonen in de samenleving voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Het bereiken van een optimaal leef- en woonmilieu d.m.v. rust, ruimte, regelmaat en veiligheid. Deze kwetsbare doelgroep heeft permanente begeleiding (24/7) in een beschermde woonomgeving nodig.

Daarnaast streven de ouders ernaar dat alle jongeren hun eigen appartement bewonen en dat daardoor zelfstandigheid en zelfredzaamheid wordt vergroot en/of behouden.

Ons uitgangspunt van wonen is: het realiseren van een levensloopbestendige woonvorm waarbij bewoners zo normaal en zelfstandig als mogelijk wonen, met ondersteuning waar nodig.

Een uitgebreide doelgroep omschrijving vindt u in onderstaande link.