Beleid

Een voorwaarde om bij Infinity te wonen is dat de bewoner de diagnose ASS en een lichte tot matige verstandelijke beperking heeft en dat er een verblijfsindicatie is gesteld door het CIZ. Voor plaatsing geldt dat er tot maximaal ZZP7 inclusief meerzorg, ondersteuning geboden kan worden. In de woning komen alleen mannelijke bewoners te wonen.

Infinity streeft ernaar om in het najaar van 2019 alles gerealiseerd te hebben zodat de jongvolwassen mannen kunnen gaan wonen op de plaats die optimaal bij ze past. De bewoners hebben dan allemaal de leeftijd tussen 18-21 jaar.


Jaaroverzicht 2016 Stichting Infinty

Jaaroverzicht 2017 Stichting Infinity

Jaaroverzicht 2018 Stichting Infinity