maandag, december 4, 2023

Financieel verslag

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Jaarverslag:

Financieel Jaarverslag 2017/2018;

Vooralsnog hebben er geen financiële transacties plaatsgevonden.